แจ้งฝากเงิน และถอนเครดิต LSM99 online

เงื่อนไข การฝาก และถอนเครดิต

  • ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
  • การถอนเงิน เราจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของท่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น

*** คำเตือน ***
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์
กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม ก่อนทำการฝากทุกครั้ง

ขอบัญชีธนาคาร

ยูสเซอร์สมาชิก :
เบอร์มือถือ :
ตัวเลขยืนยัน :

แจ้งฝากเครดิต

ยูสเซอร์สมาชิก :
เบอร์มือถือ :
รูปภาพสลิป :
อัพโหลดสลิป :
จำนวนเงินที่โอน :
ธนาคารที่รับโอน :
วันเดือนปีที่โอน :
เวลาที่โอน :
ตัวเลขยืนยัน :

แจ้งถอนเครดิต

ยูสเซอร์สมาชิก :
เลขที่บัญชีธนาคาร :
จำนวนเครดิต :
ตัวเลขยืนยัน :

แจ้งย้ายเครดิต

ยูสเซอร์ต้นทาง
ยูสเซอร์ปลายทาง
เบอร์มือถือ
จำนวนเครดิต
ตัวเลขยืนยัน
สมัครสมาชิก LSM99 โปรโมชั่น LSM99 LINE LSM99 CALLCENTER LSM99